Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και εξαγωγές – Άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα www.imerisia.gr –

https://www.imerisia.gr/opinions/11567_ethniko-shedio-anakampsis-kai-exagoges

Ικανοποίηση προκαλεί ο όρος «εξωστρέφεια» ανάμεσα στους στόχους για το νέο «υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας». Αυτό έχει και ουσιαστική και συμβολική σημασία

Δεν νομίζω ότι πρέπει πια να επιχειρηματολογήσει κανείς για τη σημασία της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στο παγκόσμιο περιβάλλον, της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και συνολικά της οικονομίας της χώρας μας και της αύξησης των εξαγωγών αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον.

Μελετώντας τους βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0. που παρουσιάστηκε από την Κυβέρνηση, έσπευσα να βρώ εκείνα τα στοιχεία που υπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς. Με ικανοποίηση είδα την ‘εξωστρέφεια’ ανάμεσα στους στόχους για το νέο ‘υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας’. Αυτό έχει και ουσιαστική και συμβολική σημασία. Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό κείμενο: «Οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου θα συνεισφέρουν στην άνοδο του ΑΕΠ τα επόμενα πέντε χρόνια, μέσα από διάφορα κανάλια, όπως η αύξηση των εξαγωγών». Κυρίως η αύξηση των εξαγωγών, θα υπογράμμιζα, υπενθυμίζοντας την κακή επίδοση της χώρας στον τομέα αυτό και την τελευταία της θέση ανάμεσα στις χώρες του ευρώ.

Επιχειρείν

Σχετικά με τις δράσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης, θα σημείωνα με ικανοποίηση το στόχο για ένα φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση του επιχειρείν, την ψηφιοποίηση του κράτους και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επενδύσεις

Με ικανοποίηση επίσης διαβάζω για τον κομβικό ρόλο των επενδύσεων, με ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, για τη μηδενική συμμετοχή του κράτους, για αυξημένο ρίσκο που θα πρέπει να αναλάβουν οι ιδιώτες επενδυτές, για απόλυτα κριτήρια αγοράς σε όλα. Και βέβαια οι ιδιώτες επενδυτές ξέρουν πολύ καλά ότι αν θέλουν να περιορίσουν το ρίσκο δεν μπορούν παρά να προσβλέπουν στην παγκόσμια αγορά.

Απάλειψη εξαγωγικών αντικινήτρων

Ανάμεσα στις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης που σκοπεύει το Εθνικό Σχέδιο να διορθώσει θα ήθελα να επισημάνω ότι πολλές από αυτές αποτελούν εξαγωγικά αντικίνητρα για τις επιχειρήσεις και δυσκολεύουν τις εξαγωγές, με ένα τρόπο που μοιάζει συχνά αυτοκαταστοφικός για τη χώρα. Μακάρι να εξαλειφθούν όλα αυτά τα αντικίνητρα.

Επαγγελματική εκπαίδευση και Εξαγωγές

Σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προβλέπεται, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη εκπαίδευσης στελεχών πάνω στο εξαγωγικό μάρκετινγκ και τις εξαγωγικές διαδικασίες, τομείς στους οποίους παρουσιάζουμε αδυναμίες. Θα ήθελα δε, αν ήταν δυνατόν, να έβλεπα και στα σχολεία μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.

Έρευνα

Η σημασία των Ερευνητικών Κέντρων που προβλέπεται να αναβαθμιστούν και να ιδρυθούν είναι μεγάλη. Πριν από 30 σχεδόν χρόνια ιδρύσαμε στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ). Η συμβολή των Μελετών του προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, όλα αυτά τα χρόνια είναι τεράστια. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ένα ακόμη μεγαλύτερο και ισχυρότερο τέτοιο Κέντρο από τους πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Πρόταση: Κριτήριο εξωστρέφειας στις χρηματοδοτήσεις

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης προβλέπει να υπάρχουν επιλέξιμα έργα μόνο στο πλαίσιο των στρατηγικών πυλώνων που θα αποφασιστούν και κατεύθυνση πόρων σε πιο δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και τομείς. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να προτείνω, το κριτήριο της εξωστρέφειας για κάθε χρηματοδότηση.

Εθνικό Σχέδιο για τις Εξαγωγές

Τέλος, αναφορικά με τα έξη Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια που αναφέρεται ότι θα εκπονηθούν, όπως Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Ελληνικό Σχέδιο Εγγύησης για τη Νεολαία, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, Εθνικό και Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης, ένα ‘Εθνικό Σχέδιο για τις Εξαγωγές’, πάγιο αίτημα χρόνων, θα συμπεριλάβει στοιχεία όπως σαφή στόχευση και στρατηγική εξαγωγών και επενδύσεων, ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής για χώρες στόχους και κλάδους, Εθνικό Branding (‘Repositioning Greece’), διευκόλυνση διεθνούς εμπορίου ‘Trade facilitation’.