Η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων της Ιρλανδίας δεσμεύεται πλήρως για χαμηλές εκπομπές άνθρακα, για το μέλλον. Εμείς;

Η ιρλανδική βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων έχει δεσμευτεί πλήρως για ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, δήλωσε η Ένωση Συνεταιριστικών Ιρλανδικών Οργανώσεων (ICOS).

Σε μια δήλωση τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, η ομάδα εκπροσώπων του συνεταιρισμού όσον αφορά το θέμα της αειφορίας, τόνισε τα σχέδια που εφαρμόζει ο ιρλανδικός γεωργικός τομέας για τη μείωση των εκπομπών – αλλά προειδοποίησε ότι αυτό θα απαιτήσει συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

«Η πλήρης και έγκαιρη έγκριση του χάρτη πορείας Ag Climatise Roadmap, το προσφάτως δημοσιευμένο Σχέδιο Στρατηγικής για τον τομέα του Agri-Food 2030 και η ανάπτυξη της νέας πρωτοβουλίας προσανατολισμού για τις φάρμες Signpost Farm Initiative και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην Teagasc Marinal Abatement Cost Curve [MACC] (καμπύλη οριακής μείωσης κόστους), θα απαιτήσουν συντονισμένη απάντηση από τους αγρότες, τη βιομηχανία και την κυβέρνηση», δήλωσε η οργάνωση.

Ωστόσο, το ICOS τόνισε ότι η απάντηση του κράτους στην αλλαγή του κλίματος, όπως αποδεικνύεται από το πρόσφατο νομοσχέδιο δράσης για το κλίμα 2021, θα πρέπει να λάβει υπόψη ορισμένους παράγοντες, όπως:

  • Η σημαντική συμβολή του ιρλανδικού γαλακτοκομικού τομέα στην αγροτική και εθνική οικονομία, στις εξαγωγές και στην παροχή απασχόλησης
  • Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του συστήματος παραγωγής με βάση το χορτάρι της Ιρλανδίας και του αποτυπώματος χαμηλού άνθρακα του τομέα βάσει διεθνών συγκρίσεων και του συναφούς κινδύνου διαρροής άνθρακα
  • Τη συμβολή του ιρλανδικού τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής και γαλακτοκομικών προϊόντων στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και στον εφοδιασμό με υγιεινή διατροφή, και
  • Το πεδίο εφαρμογής για νέες έρευνες και τεχνολογίες για τον μετριασμό της γεωργίας, την ορθή εκτίμηση των εκπομπών μεθανίου και τον υπολογισμό της δέσμευσης άνθρακα στα εθνικά αποθέματα.

Η ICOS δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ιρλανδική γεωργία που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την ποιότητα του νερού, τη βιοποικιλότητα και την αμμωνία, προσθέτοντας:

–  «Ο γαλακτοκομικός τομέας είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις και είναι αποφασισμένος να ανταποκριθεί στις ευθύνες του».

–  «Ο ιρλανδικός γαλακτοκομικός τομέας ανήκει ουσιαστικά και ελέγχεται από οικογενειακούς αγρότες, ο οποίος βασίζεται σε συνεργασίες για πάνω από έναν και ένα τέταρτο αιώνα.

–  «Ως ο μεγαλύτερος γηγενής οικονομικός τομέας της Ιρλανδίας, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε θετικά στη μελλοντική ανάπτυξη της ιρλανδικής και αγροτικής οικονομίας, προωθώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ευημερία της.

–  «Ομοίως, είναι σημαντικό η κυβέρνηση να συνεχίσει να υποστηρίζει τη στρατηγική σημασία της ιρλανδικής γαλακτοκομικής βιομηχανίας στο μέλλον», κατέληξε το ICOS .

Πηγή:  https://www.agriland.ie