Προοπτικές παγκόσμιας αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων 2021

Οι εξελίξεις στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στις βασικές περιοχές προσφοράς και ζήτησης. Η εξέταση της παραγωγής γάλακτος και της κατάστασης των προϊόντων, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες της ζήτησης, μπορεί να δώσει μια πρώιμη εικόνα για τις πιθανές εξελίξεις των τιμών κατά τη διάρκεια του έτους.

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και εξαγωγές – Άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα www.imerisia.gr –

Ικανοποίηση προκαλεί ο όρος «εξωστρέφεια» ανάμεσα στους στόχους για το νέο «υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας». Αυτό έχει και ουσιαστική και συμβολική σημασία

Το αυστηρό πλαίσιο μόνη εγγύηση αποτελεσματικότητας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης – Άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα www.imerisia.gr –

Μολονότι υπάρχουν πολύ θετικά στοιχεία στην περιγραφή του προγράμματος, όπως οι πυλώνες του, πιστεύω ότι το αυστηρό πλαίσιο υλοποίησης και μόνον είναι που θα μας κάνει να αξιοποιήσουμε αυτή την εξαιρετική χρηματοδότηση