Προοπτικές παγκόσμιας αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων 2021

Οι εξελίξεις στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στις βασικές περιοχές προσφοράς και ζήτησης. Η εξέταση της παραγωγής γάλακτος και της κατάστασης των προϊόντων, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες της ζήτησης, μπορεί να δώσει μια πρώιμη εικόνα για τις πιθανές εξελίξεις των τιμών κατά τη διάρκεια του έτους.