Το επάγγελμα του Cheesemonger

Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες σχετικές με το τυρί, στη Γαλλία κυρίως αλλά και σε άλλες χώρες που ξεχωρίζουν για τα τυριά τους, οι οποίες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Όπως και ειδικοί φορείς, διαγωνισμοί κλπ. Όλα αυτά όμως συμβάλουν στην πρόοδο των τυριών και κατ’ επέκταση στις εξαγωγές τους.