Η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων της Ιρλανδίας δεσμεύεται πλήρως για χαμηλές εκπομπές άνθρακα, για το μέλλον. Εμείς;

Η ιρλανδική βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων έχει δεσμευτεί πλήρως για ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα

Πως μια ομάδα βιολογικών γαλακτοπαραγωγών τυροκομούν το γάλα τους και κατάφεραν σε επτά χρόνια να εξάγουν τυριά σε 14 χώρες

Η συμβατική ιρλανδική γεωργία είναι πολύ πράσινη και θεωρείται ‘καθαρή’ και μέρος της υπέροχης υπαίθρου, ενώ οι χώρες που πουλάμε έχουν μια πιο βιομηχανοποιημένη γεωργική εγκατάσταση όπου τα ζώα διατηρούνται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους.