Τυριά παρόμοια, παραπλανητικά ή ανταγωνιστικά των ελληνικών

Posted Leave a commentPosted in Παγκόσμια Αγορά

Οι περιγραφές είναι από ξένους ιστότοπους και έχουν μείνει όπως έχουν γραφεί. Βλέπουμε τη χρήση της ονομασίας ‘ΦΕΤΑ’, διεθνώς. Άλλοτε παρανόμως, άλλοτε για σύγκριση,άλλοτε για να χαρακτηριστεί μια κατηγορία τυριού. Αυτό μας δίνει πολλά μηνύματα….