Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και εξαγωγές – Άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα www.imerisia.gr –

Ικανοποίηση προκαλεί ο όρος «εξωστρέφεια» ανάμεσα στους στόχους για το νέο «υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας». Αυτό έχει και ουσιαστική και συμβολική σημασία