Πως πέτυχε η Χιλή με την εκπαίδευση την αναβάθμιση του τυροκομικού της τομέα, σε δέκα χρόνια .

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 10.000 επαγγελματίες και μαθητές από πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως γαστρονομία, γεωργία, υπηρεσία, διατροφή εκπαιδεύτηκε από τη σχολή τυριών της Χιλής με θεαματικά αποτελέσματα