Τυριά παρόμοια, παραπλανητικά ή ανταγωνιστικά των ελληνικών

Οι περιγραφές είναι από ξένους ιστότοπους και έχουν μείνει όπως έχουν γραφεί. Βλέπουμε τη χρήση της ονομασίας ‘ΦΕΤΑ’, διεθνώς. Άλλοτε παρανόμως, άλλοτε για σύγκριση,άλλοτε για να χαρακτηριστεί μια κατηγορία τυριού. Αυτό μας δίνει πολλά μηνύματα….