Πώς η βιομηχανία προσπαθεί να κάνει τις αγελάδες λιγότερο ρυπογόνες

Posted Leave a commentPosted in Ειδήσεις - Νέα

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Αξιολόγηση Μεθανίου του ΟΗΕ του Απριλίου, η κοπριά, το ρέψιμο και τα αέρια αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών εκπομπών μεθανίου στον κόσμο.

Η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων της Ιρλανδίας δεσμεύεται πλήρως για χαμηλές εκπομπές άνθρακα, για το μέλλον. Εμείς;

Posted Leave a commentPosted in Ειδήσεις - Νέα

Η ιρλανδική βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων έχει δεσμευτεί πλήρως για ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα