Το αυστηρό πλαίσιο μόνη εγγύηση αποτελεσματικότητας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης – Άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα www.imerisia.gr –

Μολονότι υπάρχουν πολύ θετικά στοιχεία στην περιγραφή του προγράμματος, όπως οι πυλώνες του, πιστεύω ότι το αυστηρό πλαίσιο υλοποίησης και μόνον είναι που θα μας κάνει να αξιοποιήσουμε αυτή την εξαιρετική χρηματοδότηση