Νέοι νόμοι της ΕΕ θα μπορούσαν να λογοκρίνουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα Vegan ώστε να μην αναφέρουν οτιδήποτε έχει σχέση με γαλακτοκομικά

Νέοι, αυστηρότεροι κανόνες υπό εξέταση αυτήν την εβδομάδα θα μπορούσαν να απαγορεύσουν στα vegan προϊόντα να αναφέρουν οτιδήποτε έχει σχέση με γαλακτοκομικά ή να χρησιμοποιούν συσκευασίες που σχετίζονται με τη γαλακτοκομική βιομηχανία.