Οι τυροκόμοι των ΗΠΑ κερδίζουν νόμιμα τη χρήση του κοινού ονόματος ‘Gruyere’. ‘Καμπανάκι’ για τη Φέτα

Η αμερικανική γαλακτοκομική βιομηχανία έχει κερδίσει μια σημαντική νομική μάχη στη σύγκρουση για τα κοινά ονόματα τυριών. Τη νόμιμη χρήση στη χώρα τους του κοινού ονόματος ‘Gruyere’.