100 χρόνια πριν, στην Πόλη… Και ποιος τυροκόμος δεν το έχει ζήσει αυτό;

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

– Γιόκ, το τυρί που τον έδωκα φούσκωσε και γιόμοσε τρύπες. Γιοκ η άρμη δεν πέτυχε. Γιοκ, πολλοί που ψούνισαν γύρεψαν οπίσω τους παράδες τους, κι άλλα τέτοια χαμένα. Έλεγε, έλεγε…